Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Chúc em thêm một tuổi hồng

Chúc em thêm một tuổi hồng
Như hoa hé nụ , thêm nồng vị hoa
Dệt thêm tình thắm lời ca
Hương trời , hương đất , thêm hoa thêm cành
Xuân này em đã trưởng thành
Ông tơ bà nguyệt dỗ giành bên em !!

Tết đến xuân về

Tết đến xuân về lắm rượu ngon
Rượu mùi rượu thuốc rượu nếp gon
Đầu xuân năm mới ta gặp mặt
Chén rượu vơi đầy , thơ ví von !!!