Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Anh biết

Yêu nhau qua lời nói
Quý nhau qua nụ cười
Chắc anh quá nỗi rồi
Xin em đừng quở trách 

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Nụ hồng

Nụ hồng đài các xinh xinh
Ước gì gần gũi chúng mình du xuân
Bóng hồng còn đó trong ngần
Vít cành cùng bẻ đôi lần thơm hoa
Đời vui trẻ mãi không già
Nụ hồng là bản tình ca yêu đời