Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Bản Mới Nà Cà

Bản mới Nà Cà như trang vở mới , 
Để chúng ta đọc viết suốt đời 
....
Nà Cà ơi ! khe sâu , núi cao 
Sông chắn lối , đường đèo nhiều vách đá ...
Sáu mươi nóc nhà núp trong tán lá  ! 
Lá rừng già che mãi túp lều tranh 
...
Bản Nà Cà thay đổi thật nhanh
Về bản  mới , ngói hồng tươi trong nắng 
Ánh điện đêm mờ trong sương trắng ... 
Ôi ! Đây phố , chợ vùng cao bản mới !!!
...
Tôi về với bản Nà Cà 
Tình người tình đất thật là thân thương 
Về rồi nán lại những vấn vương 
Nhờ ơn Đảng , Nà Cà - lên bản mới !!!

Nà Cà ngày 20-8-2015