Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Anh Về Chớm Đông

Chớm Đông mở tại Đền Hùng 
Rất vui em được đến cùng sẻ chia !!

Cầu treo bản em

Bản em ở bên kia sông 
Ngày con nước lũ em không lối về 
Nhiều khi chẳng thích về quê
...Hôm nay cầu mới đi , về vui vui !!

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Nụ cười người lính già

Chinh chiến năm nao đã lùi xa 
Còn lại chúng ta lớp lính già 
Nụ cười thật vui khi gặp mặt 
Chan chứa tình thương bạn cùng  ta !!
7-12-2015 .