Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Hát Mừng Ngày Thành Lập Xã :. Đại Thành

... Đại Thành , miền rừng núi xa xôi .
Khe sâu dốc đứng lại lưng đồi 
Chúng tôi đi trong mưa tháng tám ,
Đến Đại thành mừng ngày hội vùng cao 
Đón chúng tôi có đồng chí đồng bào .
Như đón người thân xa về quê vậy 
Và đêm nay trong tiếng loa ngày hội .
Có chúng tôi cùng hát dưới mưa bay 
Thật là vui giữa bản làng đêm nay !
Cô thôn nữ đốt đuốc vượt đèo cao đến .
Các mế già tay gậy từ bản xa xôi 
Đến mừng đêm văn nghệ : 
Phôi thai mảnh đất kiên cường !