Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Nụ cười người lính già

Chinh chiến năm nao đã lùi xa 
Còn lại chúng ta lớp lính già 
Nụ cười thật vui khi gặp mặt 
Chan chứa tình thương bạn cùng  ta !!
7-12-2015 .