Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

LÔ ĐỀ

Phố tôi nhiều kẻ lô đề 
Chưa tối đã ngó , nay về con chi 
Đề ơi dù có con gì 
Con cô con cậu cũng vì đề thôi 
Cứ chỏi xem được mấy hồi 
ra đê mà ở đứng ngồi sao yên 
Khi túi đã cạn hết tiền 
Liều thêm nhát nữa bán liền xe ga !!
Có kẻ thì tậu được nhà 
Xem ra khó nhá lắm mà đề ơi 
Vui vui chơi chút chút thôi ....!!

YÊU

Ai bảo yêu là đau khổ 
Yêu để tìm hạnh phúc cho nhau 
Ai bảo yêu là khổ đau 
Yêu để cùng nhau xây tổ ấm !!
Ai bảo yêu là khôn tả 
Yêu cho nhau cả tâm hồn 
...Yêu chứa đầy những nụ hôn!!!