Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Thay Đổi

Thay đổi gì đâu vẫn bốn mùa 
Ngày xưa đám cưới giêng , hai rộ 
Tháng chín tháng mười..cưới nhau đông 
Ngày nay tháng sáu trời oi bức 
Mà cưới liên tằng có sao không ??
Có lẽ đất trời vần thay đổi 
Tạo hóa đã ban chẳng thiệt gì !!