Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Cây Đa

Cây đa ngày ấy bé thôi
Năm tháng đâm chồi nay đã lớn to 
Bao nhiêu trai gái hẹn hò 
Cây đa như gửi như cho chữ tình   
Đa ơi ! bến nước sân đình .
Bao năm vẫn nhớ bóng hình đa xưa !!