Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Làng Quan Họ Quê Tôi

Nửa đời tóc ngả màu sương 
Bộn bề công việc vẫn thường hát chơi 
Vui vui cho hết phận đời 
Khen , chê cũng để cho người ta xem !!