Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

YÊU

Ai bảo yêu là đau khổ 
Yêu để tìm hạnh phúc cho nhau 
Ai bảo yêu là khổ đau 
Yêu để cùng nhau xây tổ ấm !!
Ai bảo yêu là khôn tả 
Yêu cho nhau cả tâm hồn 
...Yêu chứa đầy những nụ hôn!!!