Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Cầu treo bản em

Bản em ở bên kia sông 
Ngày con nước lũ em không lối về 
Nhiều khi chẳng thích về quê
...Hôm nay cầu mới đi , về vui vui !!