Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Thăm Hồ Gươm

Liễu già rủ mãi xuống hồ Gươm 
Lay láy in lên tận đáy trời 
Đáy trời mây trắng lồng bóng nước 
Tháp Rùa , đền Ngọc gợi hồn thiêng 
.
Ghế kia em tựa cùng ai đó 
Anh đây thư thái ngắm mặt hồ 
Xáo trộn trong lòng mong với nhớ 
Chia sẻ tư tình với hồ Gươm 
.
Được phúc lòng người cao muôn trượng 
Hồ Gươm Sâu lắng tiếng ông cha 
Về đây dạo bước trên Thê Húc 
Đây những niềm tin những tự hào !
2008 .