Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Tu Chùa { Linh Quang }

Chùa Linh Quang ở phố tôi 
Có nhiều phật tử trau dồi kinh sư 
                                          Trải qua năm tháng gió mưa 
                                  Mái chùa cong , vẫn đón đưa sư về 
                                          Hôm nay chùa thật đề huề 
                                  Khang trang thanh tịnh , bóng đề , cây đa 
                                          Mõ chùa nhả nhẹ hôm qua 
                                  Ngày rằm phật tử,  chúng ta cùng về 
                                          Nâu sòng xiêm áo chỉnh tề 
                                  Tụng niệm đức phật mong bề , bình an !
                                          Mong sao bớt hết , cơ hàn 
                                  Tấm lòng siêu thoát tâm can thanh bình 
                                           Niệm lòng phật dạy chúng sinh 
                                   Lòng ta có phật có tình nhân gian 
                                           Xua đi cực nhọc cơ hàn 
                                   Để cùng nhân thế giải oan cho đời !!