Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Trời Thu

Trời mùa thu cao , trong xanh đẹp lắm 
Anh dắt tay em , cùng ngắm đêm thu 
Thế rồi anh về báo cáo với thầy u 
Để sánh cùng em vào phòng hạnh phúc !!