Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Cán bộ, chụp ảnh cùng đội tình nguyện

Ta về Phong Dụ hôm nay 
Tình người tình đất ấm,say lòng người 
Quê hương kháng chiến đây rồi  
Hằn lên mắt mẹ rạng ngời còn in!!