Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Tết đến xuân về

Tết đến xuân về lắm rượu ngon
Rượu mùi rượu thuốc rượu nếp gon
Đầu xuân năm mới ta gặp mặt
Chén rượu vơi đầy , thơ ví von !!!