Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Chúc em thêm một tuổi hồng

Chúc em thêm một tuổi hồng
Như hoa hé nụ , thêm nồng vị hoa
Dệt thêm tình thắm lời ca
Hương trời , hương đất , thêm hoa thêm cành
Xuân này em đã trưởng thành
Ông tơ bà nguyệt dỗ giành bên em !!