Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Chúc giao thừa

...Giao thừa em gái nơi xa
Như cơn lốc nhẹ gửi ra cho mình
Ngoài kia tiếng pháo ùng uỳnh
Đất trời huyền ảo đắm chìm khói hoa
Có người em gái nơi xa
Giao thừa bịn rịn đèn hoa lặng buồn
Chúc em , chúc một tâm hồn
Vui lên đón lộc đón hồn Xuân sang !!