Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Hái lộc đầu xuân

Đầu năm đi hái lộc xuân
Những gì tươi tốt để phần cho nhau
Mong cho chúng bạn sang giầu
Tài tài , lộc lộc đâu đâu cũng nhiều
Đầu năm xin một chữ Yêu
Cuối năm tiền bạc thật nhiều bạn nha !!