Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Hình Bóng

Ba mươi năm lẻ đã trôi qua
Hình bóng bạn tôi vẫn chưa già
Đường đời còn đượm đầy hương sắc
Nốt nhạc vẫn đầy những lời ca

Cuối, đầu đất nước đón xuân qua
Hình bóng người em như một nhà
Đời người kỷ niệm nhiều cái đẹp
Ngắm mãi hình em chào em nha !!!