Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Ký Ức

Đêm dài ký ức vọng về
Như than thân phận não nề canh khuya
Đường đời cũng có sớt chia
Thoát trong hợp cận lại lìa rời xa
Niệm hoài như trẻ như già
Vui buồn âu cũng cùng ta đèo bòng
Bóng ai cùng ta tự rằng
Trong cơn giông tố lại bừng sáng trong
Bóng ơi nhớ bóng trong lòng
Vui buồn xếp lại để mong ngày về
Cánh đồng đẹp lắm , thôn quê
Niệm hoài để nhớ để mê xây đời
Lẽ nào chỉ có thế thôi
Nhân gian như áng mây trôi lững lờ