Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Nụ hồng

Nụ hồng đài các xinh xinh
Ước gì gần gũi chúng mình du xuân
Bóng hồng còn đó trong ngần
Vít cành cùng bẻ đôi lần thơm hoa
Đời vui trẻ mãi không già
Nụ hồng là bản tình ca yêu đời