Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Anh biết

Yêu nhau qua lời nói
Quý nhau qua nụ cười
Chắc anh quá nỗi rồi
Xin em đừng quở trách