Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Hè Về

Tiếng ve rả rít gọi hè 
Phương đơm xôi đỏ đã bê vào trường 
Thầy trò quyến luyến thân thương 
Nhặt lên cánh phượng vấn vương tơ lòng 
Hè về mình nhớ ta không 
Hẹn mùa thu tới ta mong gặp mình !!