Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Rừng Xanh Quê Tôi

Quê tôi xưa vốn là rừng 
Cây to gỗ quý khắp bưng khắp biền 
Hổ gầm ở cánh rừng bên 
Chim rừng quý hiếm bay lên từng đàn 
Đinh lim sến táu phong lan 
Chân người ít đến rừng xanh ngát trời 
Đến nay rừng cạn kiệt rồi 
Lim to đẫ hết nhiều đồi trọc trơ 
Rừng ơi biết đến bao giờ 
Gỗ to xanh tốt như xưa hỡi rừng 
Cả đời chung sống với rừng 
Hôm nay nhìn lại nửa mừng nửa lo !!