Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

ĐỪNG PHÁ ĐI PHỐ CỔ

Phố cổ quê tôi sắp phá rồi 
Phá đi chỉ để làm đường thôi 
Việc này chắc tốn vài trăm tỷ 
Nhớ phố sao tôi cứ bồi hồi 
.
Có tiền thì đắp hòn non bộ 
Tiền nhiều ta tát cạn dòng sông 
Cớ sao đem phá đi phố cổ 
...Phố đẹp mà sao cứ rồ rồ 
.
Đường thoáng bờ sông sao phải tính 
Chỉ vài tỷ bạc có đường ngay 
Cớ sao lại phá đi phố cổ 
Để cả nhân gian phải giật mình 
.
Phố cổ tôn lên thì đẹp lắm 
Như ngọc gắn liền với bờ sông 
Có ai đã đến khu phố cổ 
Ngắm cảnh nước non thật thắm đằm !!