Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Khúc Tình Ca

Ta thấy nhớ thương một người xa
Thư tình lắng đọng lại trong ta
...Thư bay rập rờn trên cánh sóng
Dệt lên khao khát những tình ca
.
Bầu trời ơi giang cánh bao la
Đêm ngày ta chờ đợi người xa
Đưa ta đến bến bờ mong nhớ
Đẹp trong lòng khúc nhạc tình ca ...!!!