Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Sài Gòn chuyển Đông

Sài gòn đã sắp vào đông
Nắng thu dịu lại thêm hồng má em
Chuyển mùa dư vị thân quen
Em thêm áo mới , em thêm khăn quàng
Dòng đời xuôi ngược mênh mang
...Chìm trong gió sớm xốn xang đông về
Sài Gòn không lạnh tái tê
...NGƯỜI XA XIN NHẮN GỬI VỀ MIỀN THƯƠNG !