Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

thu

Xuân xa phương thảo địa
Hạ trương lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngân bạch tuyết chi !!