Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Xanh

Tôi lại về đây ghé thăm anh
Ngút ngàn cây trái một màu xanh
Gặp lại người thân vui mừng quá !
Đất tàn trở dạ một màu xanh .
( thăm lại tỉnh Tây ninh )