Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Hồ Gươm

Liễu già rủ mãi xuông hồ gươm
Lay láy in lên tận đáy trời
Đáy trời mây trắng lồng bóng nước
Tháp Rùa đền Ngọc gợi hồn thiêng

Ghế kia em tựa cùng ai đó?
Anh đây thư thái ngắm mặt hồ
Xáo trộn trong lòng mong đâu đó
Chia sẻ tư tình với hồ Gươm

Được phúc lòng người cao muôn trượng
Hồ gươm sâu lắng tiếng ông cha
Về đây dạo bước trên thê Húc
Đây những niềm tin những tự hào
(2008-Mạnh Tường )