Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Ban Mai


Mặt trời mới dậy giữa đầu non
Gió thu lồng lộng sảng tâm hồn
Hàng thông gió rít như tiêng nhạc
Dòng suối âm vang đệm tiếng đàn
Cao cao ngọn núi như tiên giáng
Thảm cỏ xanh xanh trải tận trời
Ban mai chiếu rọi qua kẽ lá
Chim trời sải cánh đón bình minh