Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

rỪNG XANH LÁ QUÊ TÔI

Quê tôi xưa vốn là rừng
Cây to , gỗ quý khắp bưng khắp biền
Hổ gầm ở cánh  rừng bên
Chim rừng quý hiếm bay lên từng đàn
Đinh , Lim sến táu , phong lan
Chân người ít đến , rừng xanh ngát trời
Đến nay rừng cạn kiệt rồi
Lim to , đã hết ...nhiều đồi trọc chơ
Rừng ơi , biết dến bao giờ
gỖ TO XANH tốt như xưa hỡi rừng
Cả đời chung sống với rừng
Hôm nay nhìn lại , nửa mừng nửa lo !