Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Nụ Cười

Nụ cười , cười mãi với nhân gian
Già cười thật vui cùng con trẻ
Trẻ cười mơ mộng trong cái mới
Thanh niên cười xao xuyến hồn ta
Nụ cười trẻ mãi không già
Nụ cười dệt bản tình ca cho đời
Đó đây dè dặt tiếng cười
Lẽ vì chưa hiểu lòng người tâm giao !!

(Ha mạnh Tường)