Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Bồng Con Ra Cửa

Bồng con ra cửa à ơ !
Tiếng con khóc dệt vần thơ cho đời
Bế con ra cửa à ơi
Tiếng con khóc để cho đời thêm vui
Mai đây con lớn lên rồi
Con đi ra cửa nhớ lời mẹ cha !!

Ha mạnh Tuong