Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Hẹn Thơ

Anh còn bươn trải lắm thơ ơi
Con thuyền lận đận giữa trùng khơi
Mòn mỏi tìm về nơi bến đậu
Bến đậu đâu đây phải không thơ

Hương đồng gió nội có thế thôi
Vào mùa bận rộn lắm thơ ơi
Gặt rộ cày sâu đang chín vụ
Hẹn đến xuân xuân sẽ giả nhời !!!
H.M.T