Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Gặp em trên phố

Anh gặp em trên phố 
Đôi mắt em sáng ngời !
Cười như hoa hé nụ 
Trong buổi sáng bình minh 
..
Anh gặp em trên phố 
Em vội xuống tắc xi 
Guốc cao gót em đi 
Má hồng tươi son phấn 
..
Anh gặp em trên phố 
Nét mặt em trầm tư 
Rảo bước vào trong chợ 
Mua thứ gì hôm nay ?
..
Anh gặp em trên phố
Dạo bước trên phố cổ 
Ánh đèn đêm không ngủ 
Và anh dắt tay em !!