Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Làng Tôi


Làng tôi xưa vốn khó nghèo 
Những ngày giáp hạt độn bèo vào cơm 
Từ ngày nô lệ vùng lên 
Cơm no áo ấm về bên dan cày 
Từ ngày có Đảng đến nay 
Bao nhiêu đổi mới , dựng xây xóm làng 
Nhà thôn , trường học khang trang 
Đường bê tông rộng , giữa làng tôi đi . 
Ô tô xe máy sắm về 
Nhà tầng san sát liền kề bên nhau 
Đình làng ở dưới Bằng Dâu 
Nay đã bắt đầu xây dựng khang trang 
Lâu lâu tôi ghé về làng 
Thay da đổi thịt gấp ngàn lần xưa !