Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Khúc hát Cựu chiến binh quê tôi

1, -Nơi Tiên yên phố nhỏ 
Có đội cựu chiến binh 
Cao lời ca tiếng hát 
Hát vang xa vùng sâu 
Hát vui cùng lối phố .
Xây quê hương đẹp giầu 
Mang truyền thống cha ông 
Ta cùng nhau tiến bước 
Núi Khe Giao còn đây 
Lá cờ Đảng rực sáng !
Đồng đội ơi giương cao cờ quyết thắng 
Đồng đội ơi ta hát khúc quân hành
.... 
2, -Luôn nêu cao tinh thần 
Như người lính năm xưa 
Vượt qua bao gian khó 
Hát vang bao mùa xuân 
Hát xây dựng đất nước 
Năm xưa trong bom đạn 
Hiến thân cho đất nước 
Trọn lời thề sau trước 
Đất nước ghi đời ta 
Vang trong lòng dục giã 
Đồng đội ơi giương cao cờ quyết thắng 
Đồng đội ơi ta hát khúc quân hành !