Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Kỷ niệm ngày về

Chiến tranh đã kết thúc rồi
Đó đây tiếng khóc nụ cười bâng khuâng
Hôm nay tôi được ra quân
Đón đường mẹ khóc muôn phần nhớ thương
Bấy năm biền biệt chiến trường
Dồn lên vai mẹ những thương những chờ
Con về mẹ như trẻ thơ
Khóc òa giữa chợ ..con về đấy ư !
.
Nỗi nhớ thương con chìm trong mắt mẹ
Nay con về mẹ khóc thỏa chờ mong
Bấy năm mẹ gói trong lòng
Con về như cục máu hồng còn tươi !!
Đăng 10-12-2013.