Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Một Áng Thơ Quê

Thơ quê đâu kể giàu nghèo
Vươn trong dòng nước cánh bèo nở hoa
Thơ quê nồng ấm thiết tha
Cho cơm canh ngọt cho ta xây đời
Thơ quê tha thướt từng lời
Con tim nhân hậu con người đảm đang
Quê nghèo sánh với giầu sang
Những tình thơ ấy mênh mang dòng đời !!
ngày 22-12-2013.