Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Vùng Quê , Nô En

Giáng sinh ở một miền quê
Như con én lạc bay về thoảng qua
Đó đây đèn kết trăng hoa
Đất trời đưa đón người ta mừng đời
Trời riêng một cõi trong tôi
Đêm nô en ấy chẳng xôi thịt gì
Bóng hình của một vùng quê
Buồn không sánh được . nhớ về người xa !!