Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Đón Nắng Trời Xa

Đông về trời Bắc lạnh thâu đêm
Áo để giành anh đã mặc thêm
Chỉ mong nới ấy đông không lạnh
Mà rét trong lòng vắng bạn em
.
Ôi rét năm nay rét thật nhiều
Tuyết rơi cây trái đến tiêu điều
Mong sao chóng hết cơn rét mướt
Để người người về sơm bên nhau
.
Vươn tay muốn hái dải mây hồng
Anh thêm sức mới cùng em hái
Để quả chín tròn đón tương lai !!